Skip to main content

Legale online casino’s eindelijk een Feit

Dit opiniestuk is geschreven na het aannemen van de wet Kansspelen op Afstand op 19 februari 2019. Het is een combinatie van feiten en verwachtingen voor de legalisering van de Kansspelmarkt.

Vandaag is de Eerste Kamer akkoord gegaan met de wet Kansspelen op Afstand (33.996). Deze wet liet meer dan 10 jaar op zich wachten waardoor Nederlandse gokkers niet de kans hadden om op een legale manier deel te nemen aan Kansspelen online. In 2020 kunnen de eerste online casino’s de markt betreden met een vergunning van de Kansspelautoriteit. Wanneer de Nederlandse Kansspelautoriteit hier meer informatie over geeft dan zullen wij dit direct via Casino-Advies.nl publiceren. Op dit moment weet de Kansspelautoriteit nog niet precies wanneer de eerste online casino vergunningen worden afgegeven.

Kernpunten Nederlandse casino vergunningen

De nieuwe Wet kansspelen op Afstand heeft voor alle partijen die actief zijn op de Kansspelmarkt voor- en nadelen, we zullen hier per punt verder op ingaan.

Belastingen wordt 29% – Goed voor Staatskas maar slecht voor Kanalisatie

Het wordt lastig geld verdienen voor online casino’s met een Kansspelbelasting van 29%, dit is nog VOOR de winstbelasting van het casinobedrijf. Met een percentage van 29% komen direct de volgende nadelen naar voren:

  • De Kanalisatie van de online kansspelmarkt – er zullen meer niet vergunde online casino’s actief blijven naarmate de belastingen hoger zijn;
  • De Kwaliteit komt in gevaar omdat casinobedrijven het van de Kwantiteit moeten gaan hebben. Zonder heel veel spelers zal winst maken moeilijk worden;
  • Uitbetalingspercentages van online casino spellen kunnen lager worden gezet, het geld moet ergens vandaan komen;
  • Bonussen zullen eerder uitzondering dan regel zijn, leuke promoties die je momenteel in online casino’s hebt zullen grotendeels vervallen;
  • Kleine aanbieders worden door dit belastingpercentage zo goed als uitgesloten, wat leidt tot minder keuzevrijheid / aanbod voor spelers (lees ook weer, lagere kanalisatiegraad).

Het grote voordeel is natuurlijk dat eindelijk de Staatskas kan meeprofiteren van online kansspelen. Bij een lagere kanalisatie zullen de uiteindelijke inkomsten minder zijn.

Een simpel rekenvoorbeeld, stel de totale markt (100%) is 100 Miljoen per jaar:

  • 29% zorgt voor 75% kanalisatie = 75 * 29% = 21,75 Miljoen inkomsten voor de overheid
  • 26% zorgt voor 85% kanalisatie = 85 * 26% = 22,1 Miljoen inkomsten voor de overheid

Dit geeft aan dat een hoger belastingpercentage niet altijd de gewenste effecten heeft. Sterker nog, stel dat de inkomsten iets lager uitvallen door een lager belastingpercentage dan heeft dit nog altijd onze voorkeur, spelers gaan dan niet naar onvergunde online casino’s en worden op die manier beter beschermd.

Een groot voordeel is dat de verantwoordelijkheid voor het betalen van Kansspelbelasting bij de aanbieder in plaats van bij de speler.

Vraagstuk Marketing – Motie over verbod reclame aangenomen

Er waren twee moties ingediend omtrent reclame voor online kansspelen. Eén motie ging voor een totaalverbod, deze is niet aangenomen. De tweede Motie (EK 33.996, N) die door De Heer D. van Dijk (SGP) is ingediend is wel aangenomen. Deze motie vraagt om een verder onderzoek naar de effecten van reclame. Wij zijn het ermee eens dat reclame voor online kansspelen aan strikte eisen moet voldoen – zo wil je geen jong volwassenen of kwetsbare doelgroepen bereiken en moeten marketinguitingen de juiste waarschuwingen tonen.

Bescherming voor spelers zal verbeteren door CRUKS en geld voor Zorg

CRUKS is een centraal systeem waarop alle spelers bij zowel land-based als online casino’s zijn aangesloten. Wanneer je ergens een zelfuitsluiting aanvraagt dan geldt dit bij alle casino’s. Dat is een grote verbetering ten opzichte van de huidige situatie. Centraal Register Uitsluiting Kansspelen waar CRUKS voor staat is verplicht voor alle vergunninghouders. Naast CRUKS komt er een verplichte afdracht voor instellingen die gokverslaving behandelen. Met de nieuwe wet zullen probleemspelers dus een stuk beter af zijn.

Actieve aanbieders geen vergunning voor minstens 2 jaar

Online casino’s die zich op de Nederlandse markt hebben gericht mogen ten minste 2 jaar geen Nederlandse spelers aannemen voor ze in aanmerking komen voor een vergunning verleend door de KSA. De vraag is of deze 2 jaar ingaat bij het uitgeven van de licenties of wanneer de betreffende aanbieder is gestopt met het aanbieden van online kansspelen. Dit maakt een groot en naar onze mening negatief verschil qua aanbod. Aan de andere kant hebben ze de huidige wetgeving niet geaccepteerd waarmee deze motie wel verdedigd kan worden.

Conclusie: Wet KOA overwegend positief

De nieuwe wet op Kansspelen is naar onze mening overwegend positief. Het is goed dat Nederlandse online casino spelers nu naar een KSA gelicenseerd casino kunnen gaan en daarbij de nodige bescherming krijgen. Qua aanbod en Kwaliteit zal de markt er waarschijnlijk op achteruit gaan door hoge belastingen en een lage kanalisatie.

Bijlagen / Referenties:

  1. Moties die zijn behandeld op 19 februari 2019 in de Eerste Kamer:
Moties wet Kansspepelen op Afstand
Ingediende Moties wet KOA, Moties K, L, M en N zijn aangenomen

2. Wetsvoorstel KOA, aangenomen in de Eerste Kamer:

Wetsvoorstel KOA
Het Wetsvoorstel is aangenomen tijdens de Plenaire behandeling

3. Tevens hebben we bij het schrijven van dit artikel de wet KOA erbij gehouden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *